Realizowane projekty


Informacje o projektach zrealizowanych przez HEBAN w ramach POIG 8.2.    • unia vox

                                                                    DOTACJE NA INNOWACJE


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Firma HEBAN jest współrealizatorem projektu firmy PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp. k. „Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a uczestnikami Sieci Kontrahentów oraz pogłębienie współpracy w zakresie planowanych do sprzedaży towarów w ramach Sieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedmiotem niniejszego projektu jest Zintegrowanie procesów logistyczno-handlowych w jeden  system, co pozwoli zbudować platformę web do zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy Koordynatorem Sieci Kontrahentów (producent) a pozostałymi uczestnikami Sieci (dystrybutorami), jak również otworzy nowe szanse rozwojowe w zakresie współpracy pomiędzy samymi dystrybutorami. Podstawą projektu jest połączenie obecnie funkcjonującego u Beneficjenta systemu SAP ERP z planowanym do zaimplementowania u kontrahentów w ramach projektu systemem B2B. Pozwoli to połączyć kontrahentów w sieć automatycznej, zintegrowanej wymiany danych i informacji na potrzeby elektronicznego biznesu. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2014 – 28.02.2015.

    • unia
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Firma HEBAN realizuje projekt "Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Założeniem oraz celem projektu jest stworzenie systemu B2B w oparciu o zintegrowany system zarządzania klasy ERP, który pozwoli firmie HEBAN zautomatyzować wszystkie kluczowe procesy biznesowe dzięki czemu będzie mogła zintegrować się ze swoimi Partnerami biznesowymi co w efekcie pozwoli na jeszcze lepszą współpracę z nimi.


Firma HEBAN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Partnerów biznesowych jak i ze względu na własny rozwój firmy idący wraz z postępem czasu i technologii zdecydowała się na wdrożenie nowoczesnego i bardzo rozbudowanego systemu informatycznego przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Istotne odnośniki informacyjne:


 - Unii Europejskiej
 - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego